Ademhalingskinesitherapie
voor jongeren en volwassenen

 

jorislens longen

Voor wie

Voor alle jongeren en volwassenen die klachten hebben van longen en/of luchtwegen. Voor mensen na of voor een operatieve ingreep (borst – buik- longchirurgie).

Patiënten die inactief geworden zijn a.g.v. hun long/luchtwegaandoening.

Mensen met een foutief ademhalingspatroon.

Klachten; vastzittende hoest (slijm dat in de luchtwegen zit, dat er moeilijk uitkomt), Kriebelhoest (droge hoest), langdurige/regelmatig verkoudheden (weerkerende luchtweginfecties), verminderde conditie en kracht.

 

Voor wat

COPD, PCD (primaire ciliaire dyskinesie), mucovisidose, cyctic fibrosis Chronisch recidiverende luchtweginfecties, bronchiëctasieën, bronchitis, longontsteking, spierziekten (ALS, Duchenne, Huntington….), atelectase, voor en na operatieve ingreep ter hoogte van borstkast, buikregio,kortademigheid…..

Bij de eerste behandeling(en) worden de  klachten van de patiënt in kaart gebracht. We gaan samen na welke beperkingen er door deze klachten ontstaan in het dagelijkse leven en welke impact dit heeft op de levenskwaliteit. We bespreken aan welke klachten/beperkingen we kunnen ‘werken’ en stippelen samen een handelingsplan uit.

De keuze van het behandelplan zal afhangen van de klachten van de patiënt, meestal een combinatie van verschillende technieken.

 

Wat doen we

Heeft U voornamelijk moeilijkheden om uw slijm op te hoesten zal uw behandeling zich voornamelijk richten op drainagetechnieken

Heeft U voornamelijk last van kortademigheid dan zal uw behandeling zich voornamelijk richten op respiratoire revalidatie.

Heeft U zowel klachten van zijn slijmen en kortademigheid zal zowel drainage als respiratoire revalidatie nodig zijn.

Aandacht dient ook te gaan naar correct aerosolen, versoepelende oefeningen borstkast, correct leren ademen.

Afspraak