Medische oefentherapie is een intensief, maar tegelijk progressief opgebouwd oefenprogramma onder toezicht van de therapeut. Deze oefentherapievorm past de principes uit de trainingsleer toe, en kan zowel preventief als zuiver therapeutisch aangewend worden. Door een juist gedoseerde training herstel je de gewrichtsmobiliteit en/of stabiliteit, lokale circulatie, spierkracht, coördinatie. Het einddoel zal steeds het herstel zijn van de aangedane bewegingsfunctie.ddoel zijn

VOOR WIE

Rugklachten, postoperatieve revalidatie, klachten van het bewegingsstelsel e.d.

Afspraak