lympdrainage 1

 

 

lympdrainage

Voor wat ?

De MLDV (manuele lymfdrainage Vodder) kan gebruikt worden voor een zeer breed spectrum van ziektebeelden. Ondanks dat wordt manuele lymfdrainage Vodder in hoofdzaak slechts voorgeschreven als anti-oedeem behandeling. Door middel van de uitleg op onze website hoop ik jullie een beter inzicht te geven in de mogelijkheden van MLDV, het effect op de verschillende lichaamssystemen en de toepassingsgebieden.

 

Wat is het lymfestelsel ?

Het lymfestelsel is een vatenstelsel naast het bloedvatenstelsel. Het helpt afvalstoffen verwijderen uit ons lichaam en brengt goede stoffen in de bloedbanen. Lymfebanen bevinden zich over het hele lichaam, daar waar ze samenkomen bevinden zich de lymfeklieren/lymfeknopen. Deze laatste zitten oa in de hals, de oksels en de liezen.

 

Ontwikkeling

In 1932 ontwikkelden Dr. Emil Vodder en zijn echtgenote, een revolutionaire manuele therapie ‘De manuele lymfdrainage’. Hij zocht een middel om de celregeneratie te bevorderen. Zijn uitvinding schept een gezond extra-cellulair milieu om hierdoor de kwaliteit van de intra-cellulaire vloeistoffen te verzekeren. De drainerende handgrepen, houden 100% rekening met het mechanisme van filtratie/reabsorptie in het weefsel. Om dit te verduidelijken kunnen we het ontstaan van oedeem het best vergelijken met het functioneren van een badkuip:

 • DE KRAAN (hart/nieren) is de arteriële filtratie
 • DE AFVOER stelt de veneuse reabsorptie voor
 • DE OVERLOOP zijn de lymfbanen

De lymfbanen dienen ervoor om de reabsorptieoverschotten (die niet meer door de veneuze kant kunnen geabsorbeerd worden) en de eiwitmoleculen (vooral de grotere moleculen, die wegens hun afmeting niet langs de veneuze haarvaten kunnen opgenomen worden) af te voeren. De kraan gaat open bij warmte, ontsteking, allergie, sport, trauma … waardoor de permeabiliteit van het veneuze haarvat wordt verhoogd. Bij problematiek van de lymfbanen ontstaat er oedeem:

 • Trauma/chirurgie (doorgesneden lymfbanen)
 • Congenitaal (deel van de lymfbanen werkt niet)
 • Kwaliteit van de lymfbanen is slecht (ontsteking)
 • Kankercellen in de lymfbanen (lymfocyten werken niet goed, ruimen niet goed op)
 • Radiotherapie

Er wordt een onderscheid gemaakt in primair of aangeboren en secundair of verworven lymfoedeem:

Primair: het lymfestelsel kan vanaf de geboorte bepaalde gebreken vertonen (bv. tekort aan lymfebanen, misvormingen waardoor transport van lymfe niet goed kan verlopen en vroeg of laat er lymfoedeem kan ontstaan).

Secundair: lymfoedeem ontstaat als gevolg van een beschadiging van de lymfevaten door een gebeurtenis van buitenaf. (bv. ongeval, infecties, operatie…). Meest voorkomende oorzaak is een operatie om een kankergezwel.

 

De resultaten van de MLDV beoogt een celregeneratie op verschillende niveaus

 • Verbetering van de drainage

Verplaatsen van de interstitiële vloeistof van een verzadigd naar een vrij midden. Door de lymfvaten te openen en te vullen met grote eiwitmoleculen en met interstitieel vloeistof overschot.

 • Vaatmusculatuur

De autonome vasomotoriek van de lymfbanen wordt gestimuleerd

 • Immuniteit

MLDV verhoogt de weerstand

 • Zenuwstelsel

Parasympaticus wordt geactiveerd tijdens de MLDV. Hij stimuleert de stofwisseling, de celregeneratie en de opbouw van onze lichaamsreserves. De parasympaticus houdt zich dus bezig met het inwendige evenwicht van het lichaam.

 

Wat doen we ?

De handgrepen zijn spiraalvormige bewegingen , die ritmisch pompend uitgevoerd worden. Om de lymfvaten niet samen te drukken wordt elk van de handgrepen uitgevoerd met een zeer lichte druk (herfstblad dat op de huid valt).

Enkele basisbegrippen die in acht genomen moeten worden:

 • eerst proximaal en daarna distaal: de proximale vaten/klieren moeten eerst geledigd worden om plaats te maken voor het distaal komende vocht,
 • elke spiraalbeweging vereist een wisselende druksterkte om een pompbeweging in het weefsel te verkrijgen. Voldoende druk is gewoon de huid verplaatsen, bij oedeem is de druk reeds hoog, en gebruiken we nog zachtere druk bij behandeling.
 • drukrichting is steeds naar proximaal
 • handgrepen worden ritmisch herhaald, 5-7maal
 • op de lymfganglia werkt men ter plaatse, omdat daar de doorstromingsweerstand verhoogd is
 • normaal mag de huid niet rood worden
 • MLDV mag niet pijnlijk zijn

 

Voor wie ?

 • Lymfoedeem
 • Post-traumatisch en postoperatief oedeem (dikke arm bij mastectomie, breuken, verstuikingen)
 • Klachten van het zenuwstelsel (migraine, stress, darmstoornissen…)
 • KNO-aandoeningen (sinusitis…)
 • Huidproblemen
 • Circulatiestoornissen

 

Voor wie niet ?

 • Absolute contra-indicatie bij: kanker (acute evolutieve fase), infectie (koorts), TBC, orgaantransplantatie (immuunsysteem met rust laten), astma (tijdens opstoot)
 • Relatieve contra-indicatie bij: lokale infecties
 • Voorzorgsmaatregelen bij astma cardialis (niet te lang, niet teveel behandelen, geen te intensieve behandeling), bij de eerste 3 maanden zwangerschap, diabetes (MLDV kan voor hypoglycemie zorgen)

 

Hulpmiddelen

 • PRESSOTHERAPIE - LYMFOMAT
 • LYMFTAPING 
 • ZWACHTELEN MET ELASTISCHE ZWACHTELS
Afspraak