HYPERVENTILATIE

Chronische hyperventilatie

hyper = veel
ventileren= lucht verversen

Als iemand meer ademt dan nodig spreekt men van hyperventilatie. Door dit snelle hoge adempatroon wordt de lucht te vaak ververst. Er wordt teveel zuurstof (O2) ingeademd en teveel koolstofdioxide (CO2) uitgeademd. Hierdoor ontstaan allerlei vage klachten; benauwd gevoel in of rond de borstkast, duizeligheid, waas voor de ogen, gespannenheid, ademnood, opgeblazen gevoel in de buik, hartkloppingen, veelvuldig geeuwen, angstig gevoel ……

Iedereen hyperventileert onder bepaalde omstandigheden, het is een normale reactie op gevaar, angst, opwinding e.d.. Het lichaam wordt zo voorbereid op een eventuele noodzakelijke actie namelijk vluchten of vechten.

De ademstoornis is het gevolg en niet de oorzaak van het probleem!

De oorzaak van de hyperventilatie is dus duidelijk de angst, en op de duur de angst voor de hyperventilatie. Je weet bijv. dat je ergens hyperventilatie had, dan ga je waarschijnlijk in de toekomst die plaats beginnen te mijden.

Behandeling

Intakegesprek, ontspanningsoefeningen, relaxatie, normaliseren ademhaling, Buteyco, doorvoeld bewegen enz..

 

Afspraak